Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zorganizowanie delegacji zagranicznej liderów opinii z USA w celu promocji Polski w kontekście 100-lecia odzyskania Niepodległości
Zorganizowanie delegacji zagranicznej liderów opinii z USA w
celu promocji Polski w kontekście 100-lecia odzyskania
Niepodległości
26.07.2018 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
Zapraszamy do składania ofert na sukcesywną dostawę
artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy.
24.07.2018 więcej
Organizacja wydarzenia przygotowującego do konferencji "Dyplomacja gospodarcza i regionalna Warszawa 2019"
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej
usługi związanej z organizacją i obsługą wydarzenia
przygotowującego do konferencji dla dyplomacji regionalnej i
gospodarczej Warszawa 2019.
19.07.2018 więcej
Poradnik dla JST - dobre praktyki przetargowe dot. usuwania azbestu
W ramach procedury rozeznania rynku Departament Gospodarki
Niskoemisyjnej zaprasza do składania ofert na opracowanie
Poradnika dla JST – dobre praktyki przetargowe dotyczące
usuwania azbestu.
19.07.2018 więcej
Analizy treści opracowywanych dla portalu www.Biznes.gov.pl
Przeprowadzenie analizy treści opisów usług, artykułów i
poradników (treści informacyjnych) opracowywanych dla portalu
www.Biznes.gov.pl
05.07.2018 więcej
Organizacja wydarzenia networkingowego
Aranżacja i obsługa techniczna wydarzenia networkingowego
skierowanego do środowiska i otoczenia start-upowego.
04.07.2018 więcej
Analiza modelu funkcjonowania Digital Innovation Hub (przemysł 4.0)
Usługi w zakresie analizy modelu funkcjonowania Digital
Innovation Hub, wyspecjalizowanego w przemyśle 4.0
29.06.2018 więcej
Dostawa elektryczno-hydraulicznej gilotyny
Dostawa elektryczno-hydraulicznej gilotyny
22.06.2018 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy
15.06.2018 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się